Dr. Reisinger Péter: Az “Év agrárembere” kitüntető díj növényvédelem kategóriájának 2018. évi győztese

Dr. Reisinger Péter agrármérnöki és növényvédelmi szakmérnöki diplomával rendelkezik. Tudományos fokozatát 1988-ban védte meg, gyomszabályozás témakörben. A Pannon, majd a Nyugat-magyarországi Egyetemen egyetemi docenssé nevezték ki, ahol a Szaktanácsadó és Továbbképző Intézet igazgatója lett.

Dr. Reisinger Péter, professor emeritus (Kép forrása: agrotrend.hu)

Habilitált doktori címének megvédése évében, 1999-ben egyetemi tanárrá nevezték ki. Tanszékvezetőként közreműködött a növényorvos mesterképzés tanterv készítésében. A növényvédelmi szakmérnöki posztgraduális szak elindítója és 20 éven át szakfelelőse. Eddig 9 doktorandusznak volt témavezetője. A Gyomnövények, gyomirtás, gyombiológia című könyv társszerzőjeként Nívó-díjban részesült. Elindította és évekig főszerkesztője volt a Növényvédelmi Tanácsok c. népszerűsítő szaklapnak és a Magyar Gyomkutatás és Technológia című tudományos folyóiratnak.

Tudományos tevékenysége elsősorban a precíziós növénytermesztési módszerek fejlesztésére irányul. Rutinszerűen alkalmazható folyamatirányítási módszerei segítségével jelentősen csökkenthető a növényvédő szer felhasználás.

Számos díjjal jutalmazták, mint Kiváló dolgozó, Mezőgazdaság fejlesztéséért érem, Széchenyi Professzori Ösztöndíj, Ujhelyi Imre Díj, az Egyetem Kiváló Dolgozója, Tudományos Publikációs Díj, Horváth Géza emlékérem, Ujvárosi Miklós emlékérem, Magyar Érdemrend Lovagkeresztje és Wittmann Antal Díj, az Év Agrárembere 2018-ban (növényvédelmi szakágban). Jelenleg a Széchenyi Egyetem professor emeritusa.