Tagdíjak

Tagdíjak az idei évben
A tagdíj mértéke a 9/2003 Közgyűlési Határozat szerint:természetes személyek 5 000,- forint,

jogi személyek és jogi személyiség nélküli szervezetek 20 000,- forint,

első diplomát szerző nappali tagozatos egyetemi vagy főiskolai hallgatók: díjmentes.